فایل word تحليل گفتماني شعر (پيغام ماهي ها) از سهراب سپهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل گفتماني شعر (پيغام ماهي ها) از سهراب سپهري :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش زبان و ادبيات فارسي

تعداد صفحات :21

سخن کاوی یا تحلیل گفتمان نوعی مطالعه میان رشته ای است که به تجزیه و تحلیل کلام می پردازد. در این مقاله شعر (پیغام ماهی ها) ی سپهری با این شیوه بررسی شده است تا نشان داده شود تحلیل گفتمان می تواند منجر به خوانش عمیق آثار ادبی شود. برای رسیدن به این هدف با بررسی دقیق بسامدی واژگان و رسم جدول هایی به توصیف و تفسیر ساخت متنی, اندیشگانی و بینافردی این شعر پرداخته شده است. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که این شعر دارای فضایی پویا و متحرّک است و ساختار روایی آن از مهم ترین عوامل انسجام آن به شمار می رود. واژگان به کار رفته نیز گویای علاقه شاعر به طبیعت است. فرایندهای فعلی شعر نیز که فاقد مشارکت انسانی اند, نشانی از تنهایی شاعر است و ساخت وجهی شعر سپهری, از اعتقاد عمیق او به سخنانش و قطعیت کلام او حکایت می کند این گونه سخن گفتن بر میزان اثرگذاری کلام می افزاید.
کلید واژه: پیغام ماهی ها, تحلیل گفتمان, سپهری

لینک کمکی