فایل word عوامل مهم در بازاريابي گردشگري ورزشي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل مهم در بازاريابي گردشگري ورزشي در ايران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :18

هدف از این پژوهش آن است که با بررسی نظرات مدیران, ورزشکاران و دست اندرکاران امر گردشگری و ورزش درباره بازاریابی گردشگری ورزشی و نیز مرور یافته های حاصل از پژوهش های مختلف در زمینه گردشگری ورزشی و تطبیق این یافته ها با شرایط و ویژگی های ایران عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی شناسایی شود و راهکارهایی در این زمینه مطرح گردد. برای این منظور پرسشنامه محقق ساخته ای تهیه شد و پس از تایید روایی و پایایی آن (آلفای کرونباخ 0.81 = درصد), نظرات مدیران ستاد برگزاری چهارمین دوره بازی های اسلامی زنان, ورزشکاران ایرانی و خارجی شرکت کننده در این بازی ها, مدیران فعال در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری, و مدیران, مربیان و دست اندرکاران ورزشی دارای سابقه گردشگری ورزشی, در ارتباط با عوامل مهم مورد توجه مدیران در بازاریابی گردشگری ورزشی بررسی شد. داده ها به روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد از دیدگاه آزمودنی های پژوهش علاقه به فرهنگ, هنر, معماری و مکان های باستانی؛ بازاریابی و خدمات مناسب آژانس های گردشگری؛ وجود تفریحات شبانه در کشور میزبان؛ و ... از عوامل مهمی اند که بازاریابان گردشگری ورزشی باید در انتخاب بازارهای هدف و تهیه آمیزه های بازاریابی به آنها توجه کنند. همچنین, لزوم توجه به نیازهای مختلف گردشگران و برنامه ریزی درازمدت در بازاریابی گردشگری ورزشی از دیگر نتایجی است که در بسیاری از پژوهش ها بر آنها تاکید شده است. در تمام موارد و عوامل شناسایی شده در این پژوهش و سایر پژوهش ها, نقش مدیریت علمی در موفقیت در برنامه های بازاریابی بسیار مهم است. در انتهای مقاله, راهکارهایی برای بازاریابی اثربخش گردشگری ورزشی مطرح شده است.
کلید واژه: بازاریابی, گردشگری ورزشی, عوامل مهم, مدیران

لینک کمکی