فایل word فيبروتيک هيستيوسيتوما بدخيم حفره بيني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فيبروتيک هيستيوسيتوما بدخيم حفره بيني :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله گوش, گلو, بيني و حنجره ايران

تعداد صفحات :5

مقدمه: فیبروتیک هیستیوسیتوم بدخیم (MFH) در سر و گردن نادر است و 1 تا 3 درصد از کل این تومورها را شامل می شود.گزارش مورد: ما یک بیمار خانم 64 ساله مبتلا به فیبروتیک هیستیوسیتوم بدخیم در ناحیه حفره بینی در این مقاله گزارش می کنیم. این بیمار با انسداد بینی مراجعه کرد و تحت عمل جراحی برداشت وسیع با حاشیه منفی قرار گرفت. با گذشت 36 ماه از جراحی بیمار خوب است و نشانه ای از بیماری در او نیست. جنبه های همه گیر شناسی, تشخیص بافت شناسی, درمان و نتیجه درمان این تومور بحث می شود.
کلید واژه: فیبروتیک هیستیوسیتوم بدخیم, سارکوم بافت نرم, سر و گردن

لینک کمکی