فایل word جداسازي و کشت اوليه هپاتوسيت هاي کبد رت با استفاده از آنزيم اکتينيدين ميوه کيوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جداسازي و کشت اوليه هپاتوسيت هاي کبد رت با استفاده از آنزيم اکتينيدين ميوه کيوي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :9

مقدمه و هدف: برای تجزیه ماتریکس خارج سلولی, جداسازی و کشت اولیه سلول ها, از آنزیم های پروتئولیتیک, بخصوص کلاژناز برای هضم بافت استفاده می شود. یافتن پروتئاز جایگزین کلاژنازهای باکتریایی یا جانوری در منابع گیاهی که راحتر و کم هزینه تر تخلیص گردد, از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه حاضر از آنزیم اکتینیدین که به وفور در میوه کیوی یافت می شود, برای جداسازی و کشت هپاتوسیت های کبد موش صحرایی استفاده شد.روش کار: در این مطالعه تجربی آنزیم اکتینیدین پس از تخلیص, در غلظت های مختلف با روش پرفیوژن یک و دو مرحله ای برای جداسازی هپاتوسیت ها از کبد موش صحرایی بکار برده شد. هپاتوسیت های جدا شده در پلیت های کلاژن دار در محیط کشت ویلیامز- ای کشت داده شدند. درصد زنده بودن سلول های جدا شده با استفاده از آزمون تریپان بلو و مورفولوژی سلول ها در مراحل کشت پس از رنگ آمیزی با روش پاپانیکولا بررسی شد.نتایج: اکتینیدین با غلظت 0.4 میلی گرم در میلی لیتر در روش پرفیوژن دو مرحله ای توانست بطور مناسب هپاتوسیت ها را از کبد موش جدا نماید. درصد سلول های جدا شده 95-90 درصد تخمین زده شد. سلول ها پس از کشت درپلیت های حاوی کلاژن مرفولوژی هپاتوسیت را به وضوح نشان دادند.نتیجه نهایی: این نتایج نشان داد که اکتینیدین پروتئاز مناسبی برای جداسازی هپاتوسیت ها از کبد است. بعلاوه, تخلیص اکتینیدین در مقایسه با کلاژنازها ساده تر و کم هزینه تر است.
کلید واژه: اکتینیدین, کلاژناز, هپاتوسیت

لینک کمکی