فایل word نارساخواني: مروري بر پژوهشهاي اخير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نارساخواني: مروري بر پژوهشهاي اخير :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در حيطه کودکان استثنايي

تعداد صفحات :21

هدف: در این مطالعه مروری, نتایج پژوهشهای مختلف در ارتباط با نارساخوانی مورد توجه قرار گرفته است.روش: با انتخاب مجلات و کتب معتبر بین المللی نتایج مطالعات اخیر در حوزه های مختلف مقوله بندی و مطرح شده است.یافته ها: نارساخوانی نوعی اختلال یادگیری است که از جمله مشخصات آن می توان به ناتوانی در بازشناسی مناسب کلمه, توانایی ضعیف در روخوانی, هجی کردن و بازنمایی اشاره نمود. بر خلاف زبان که رشد آن خود بخودی بوده و در جریان رشد حاصل می شود, خواندن مهارتی است که در سنین بالاتر و بر اثر مداخلات آموزشی کسب می گردد. در این فرایند پیچیده شناختی همزمان مهارتهای مختلفی درگیر می شوند مانند درک و تمییز حروف و صداها, برقراری ارتباط بین واج - نویسه, نامگذاری حروف و بازنمایی آنها, درک معنی گروهی از کلمات نوشتاری در قالب جمله, حافظه, حرکت و عوامل دیداری و شنیداری همه به عنوان اجزای این فرایند مطرح هستند. هر چند که بیشتر پژوهشها این اختلال را به دانش و آگاهی واج شناختی فرد و عوامل مرتبط با آن نسبت داده اند اما پژوهشهای ارزشمندی در ارتباط با شناسایی منشا عصبی و زیستی این اختلال به انجام رسیده و به نتایج قابل توجهی منتهی شده اند.نتیجه گیری: اختلال خواندن بستر مناسبی را برای مطالعات میان رشته ای فراهم کرده و به عنوان مدل مناسبی برای تبیین عوامل زیستی, آموزشی و اجتماعی- فرهنگی تعاملات مغز / شناخت, مورد توجه قرار گرفته است.
کلید واژه: نارساخوانی, خواندن, پردازشهای واج شناختی, مغز, شناخت

لینک کمکی