فایل word ترميم مستقيم و غيرمستقيم در بازسازي پارگي هاي کاناليکول اشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ترميم مستقيم و غيرمستقيم در بازسازي پارگي هاي کاناليکول اشکي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بينا

تعداد صفحات :6

هدف: مقایسه نتایج ترمیم مستقیم و ترمیم به وسیله ماهیچه اوربیکولاریس رویی در بازسازی پارگی کانالیکول اشکی.روش پژوهش: مطالعه بر روی 50 چشم از 50 بیمار دچار پارگی کانالیکول انجام شد که به طور تصادفی در دو گروه 25 نفری قرار گرفتند. پارگی کانالیکول در یک گروه با استفاده از ویکریل 0-8 به صورت مستقیم و در گروه دیگر با دوختن ماهیچه اوربیکولاریس روی کانالیکول, ترمیم گردید. در همه بیماران, لوله کراوفورد در هر دو کانالیکول تعبیه شد و به مدت 3 ماه در محل باقی ماند. بلافاصله بعد از خارج کردن کراوفورد و نیز 3 ماه بعد, میل زدن و شستشوی مجرا جهت تایید باز بودن آناتومیک آن انجام پذیرفت. شکایت از اشک ریزش و عوارض بعد از عمل نیز بررسی شدند.یافته ها: در میل زدن و شستشوی نهایی, 25 کانالیکول در گروه ترمیم مستقیم و 24 کانالیکول در گروه ترمیم غیرمستقیم, باز بودند (P=1). گروه ترمیم مستقیم در 64 درصد موارد و گروه ترمیم غیرمستقیم در 72 درصد موارد فاقد اشک ریزش بودند (P=0.5). عوارض بعد از عمل شامل شکاف پونکتوم (9 مورد در گروه مستقیم و 7 مورد در گروه غیرمستقیم, P=0.5) تنگی کانالیکول (4 مورد در گروه مستقیم و 5 مورد در گروه غیرمستقیم, P=0.2) و بافت گرانولیشن (فقط یک مورد در گروه غیرمستقیم, P=1) بودند.نتیجه گیری: هیچ گونه اختلاف آماری قابل ملاحظه ای از نظر میزبان موفقیت و عوارض بین دو گروه مشاهده نشد. از آن جا که ترمیم ماهیچه اوربیکولاریس رویی, از نظر تکنیکی آسان تر است؛ این روش را برای جراحان کم تجربه, به ویژه در پارگی های قسمت داخلی توصیه می نماییم.
کلید واژه:

لینک کمکی