فایل word گونه هاي سيرفيده از جنس (Syritta ( Dip.: Syrphidae در خوزستان و کليد شناسايي آنها: گزارش علمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گونه هاي سيرفيده از جنس (Syritta ( Dip.: Syrphidae در خوزستان و کليد شناسايي آنها: گزارش علمي :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي کشاورزي

تعداد صفحات :5

در بررسی هایی که به منظور شناسایی دو بالان خانواده سیرفیده در منطقه اهواز و حومه در سالهای 78-1377 صورت گرفت. گونه های این خانواده با استفاده از روش های مناسب جمع آوری مانند تور حشره گیری, تله مالیز (Malaise trape) و تله زرد محتوی آب جمع آوری گردید. نمونه ها به طرز صحیح سوزن و اتیکت زده شد. اندام تناسلی حشره نر که در شناسایی اهمیت دارد, از بدن جدا گردید. به کمک لوله ترسیم نصب شده بر روی بینوکولر WILD, شکل اندام تناسلی نر, طرح و نقش شکم در نر و یا ماده, رگبندی بال و نیم رخ صورت ترسیم گردید و با استفاده از کلیدهای موجود شناسایی گونه انجام شد و به تایید Claussen از آلمان رسید. یکی از جنس های این خانواده جنس Syritta می باشد که در این مطالعه 3 گونه S.vittata , S. pipiens , S. flaviventris از آن جمع آوری و شناسایی گردید که گونه اخیر برای اولین بار از ایران گزارش می شود. با توجه به موارد فوق کلیدی برای تشخیص گونه های این جنس تهیه گردید.
کلید واژه: مگس گل, خوزستان, Syritta, Diptera, Syrphidae

لینک کمکی