فایل word بررسي جهش در کدون 12 ژن k-ras در بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال Sporadic با استفاده از روش PCR-RFLP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي جهش در کدون 12 ژن k-ras در بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال Sporadic با استفاده از روش PCR-RFLP :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم پزشکي مدرس, آسيب شناسي زيستي (علوم پزشکي مدرس)

تعداد صفحات :8

هدف: سرطان کولورکتال یکی از شایعترین سرطان ها در جهان است. بدیهی است که درک رفتار تومور و در سطح مولکولی به درمانی اثربخش تر و پیش آگهی دقیق تری در مورد بیماری می انجامد. از بین تمامی ژنهایی که در سرطان کولورکتال دچار تغییر می شوند, k-ras از اهمیت تشخیصی و پیش آگهی قابل توجهی برخوردار است. جهش های k-ras از جمله وقایع کلیدی در سرطانزایی کولورکتال به حساب می آیند. بررسی های گذشته نشان داده اند که به طور متوسط 40 درصد (20 تا 50 درصد) سرطانهای کولورکتال واجد جهش در انکوژن k-ras هستند. غالب جهش های k-ras در کدون 12 این ژن و به میزان کمتری در کدون 13 و 61 اتفاق می افتند. متمرکز بودن جهش های این ژن در نقاطی خاص, امکان تشخیص آنها را با روش های ساده و حساس بر پایه PCR فراهم کرده است و این موضوع در برابر ژن هایی مانند APC یا P53 مزیتی به حساب می آید که در آنها جهشها در طول توالی DNA توزیع شده اند.مواد و روشها: در این مطالعه, ما شیوع جهش در کدون 12 ژن k-ras را در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولورکتال, به منظور مقایسه آن با سایر کشورها مورد بررسی قرار دادیم. بدین منظور, DNA توموری 55 فرد بیمار استخراج شده و جهشهای کدون 12 با استفاده از روش RFLP تشخیص داده شدند.نتایج: نتایج شیوع 65 درصدی جهش نقطه ای را نشان دادند که این میزان در مقایسه با سایر کشورها بالاتر است. این امر ممکن است به علت اختلاف در نوع روش تشخیص جهش و تفاوت در جمعیت مورد بررسی از جمله تفاوت های ژنتیکی, اختلاف در عوامل محیطی, رژیم غذایی, شیوه زندگی اجتماعی مردم و سایر پارامترهای مختص جمعیت ایرانی باشد. ارتباط بین جهش در کدون 12 و عوامل کلینیکوپاتولوژیکی مختلف نیز تحت مطالعه قرار گرفت. بررسی ها حاکی از وجود رابطه معناداری میان جهش و درجه تمایز ضعیف تومورهاست. این امر تاکیدی بر نقش مهم Ras در پیشبرد تمایز سلولی است.
کلید واژه: سرطان کولورکتال, کدون 12, پی. سی. آر- آر. اف. ال. پی, تشخیص جهش

لینک کمکی