فایل word شناسايي ميزبان هاي اپي فيتي Pseudomonas syringae pv. Syringae عامل بيماري نوار قرمز نيشکر در مزارع مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي ميزبان هاي اپي فيتي Pseudomonas syringae pv. Syringae عامل بيماري نوار قرمز نيشکر در مزارع مازندران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :13

به منظور بررسی بقای جدایه ای Pseudomonas syringae pv. Syringae عامل بیماری نوار قرمز نیشکر در غیاب نیشکر, در مزرعه و یا زمان هایی که شرایط برای ایجاد بیماری مناسب نمی باشد, جمعیت باکتری روی علف های هرز مزارع نیشکر و حاشیه آنها در ماه های آبان و دی 1380 و خرداد 1381 بررسی گردید. جمعیت جدایه ها روی گیاهان چسبک (viridis Setaria), مرغ (Cynodon dactylon), خونی واش (Phalaris minor), قیاق (Sorghum halopense), ذرت (Zea mays) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در دی ماه بالاتر و در خرداد ماه پایین تر از دو فصل دیگر نمونه برداری بود. بنابراین به نظر می رسد گیاهان چسبک و مرغ میزبان های اپی فیتی مناسبی برای این باکتری باشند.
کلید واژه: میزبان اپی فیتی, بیماری نوار قرمز نیشکر, Pseudomonas syringae pv. Syringae, مازندران

لینک کمکی