فایل word عادت غذايي ماهي شوريده (Otolithes rubber Bloch & Schneider, 1801) در آب هاي ساحلي چابهار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عادت غذايي ماهي شوريده (Otolithes rubber Bloch & Schneider, 1801) در آب هاي ساحلي چابهار :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :12

تعداد 239 نمونه ماهی شوریده Otolithes rubber در فواصل زمانی آذر 1381 لغایت فروردین 1382 در سواحل چابهار جمع آوری شدند و ترکیبات معده آنها با استفاده از روش شمارشی مورد بررسی قرار گرفت. در صد احتمالی و فراوانی نوع لطمه, در صد خالی بودن و غالبیت طعمه در ماه های مختلف, گروه های طولی, جنسیت و مراحل مختلف رسیدگی جنسی مطالعه شد. نتایج نشان دادند که در ماهی شوریده نوع طعمه ماهی, صید غالب و اختصاصی است. شدت تغذیه در طول سال روند منظمی نداشته و ضعیف بود. درصد خالی بودن معده در فروردین ماه از میزان بالاتر و در آذر ماه از میزان کمتری نسبت به بقیه ماه ها برخوردار بود. شاخص خالی بودن معده نشان داد این ماهی در زمره ماهیان با تغذیه متوسط می باشد. غذای اصلی ماهیان نابالغ میگو بود در حالی که در ماهیانی که در مرحله ششم رسیدگی جنسی قرار داشتند, ماهی به عنوان غذای اصلی جایگزین شد.
کلید واژه: عادات تغذیه ای, ماهی شوریده Otolithes rubber, آب های ساحلی چابهار, ایران

لینک کمکی