فایل word اثر ضد ميکروبي عصاره هاي هيدروالکلي و آبي بذر و ساقه گياه سداب (.Ruta graveolens L) بر استافيلو کو کوس اورئوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر ضد ميکروبي عصاره هاي هيدروالکلي و آبي بذر و ساقه گياه سداب (.Ruta graveolens L) بر استافيلو کو کوس اورئوس :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :20

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از باکتریهای شایع در عفونتهای انسانی است. افزایش روزافزون مقاومت آنتی بیوتیکی در این باکتری سبب شده است که مصرف آنتی بوتیکها روز به روز افزایش یابد و داروهای جدیدی به بازار عرضه شود. از طرفی استفاده از گیاهان دارویی با اثر ضد میکروبی جایگاه خاص خود را در طب سنتی پیدا کرده است. هدف از انجام این مطالعه, بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های هیدروالکلی و آبی بذر و ساقه سداب (Ruta graveolens) بر سویه استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 25923) بوده است. برای این منظور ابتدا از روش انتشار در آگار استفاده شد و بعد مقدار حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC )و حداقل غلظت کشنده (MBC) عصاره های موثر با روش رقت در مایع تعیین گردید. در نهایت تغییرات تعداد باکتری در زمانهای مختلف در حضور عصاره با غلظت معادل MBC مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این آزمایشها نشان داد که برخلاف عصاره های آبی, عصاره های هیدروالکلی تهیه شده از بذر و ساقه سداب بر استافیلوکوکوس اورئوس اثر ندارد. مقدار MIC و MBC عصاره آبی ساقه سداب به ترتیب 10 و20 درصد و برای عصاره آبی بذر10 و بیشتر از 30 درصد بدست آمد. کاهش تعداد باکتریها در مواجهه با عصاره آبی ساقه سداب به صورت تدریجی بود. با توجه به بومی و فراوان بودن گیاه سداب در ایران و اثر ضد میکروبی آن, احتمالا می توان با مطالعات بیشتر از این گیاه برای تولید فرآورده های دارویی جهت درمان عفونتهای ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس استفاده نمود.
کلید واژه: استافیلوکوکوس اورئوس, سداب, اثر ضد میکروبی

لینک کمکی