فایل word بررسي تاثير شدتهاي مختلف چرايي و چراي استراحتي بر توليد و تراکم بروموس Bromus tomentellus در مراتع استان خراسان شمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير شدتهاي مختلف چرايي و چراي استراحتي بر توليد و تراکم بروموس Bromus tomentellus در مراتع استان خراسان شمالي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :6

بروموس Bromus tomentellus گونه ای چند ساله از خانواده گندمیان است که سازگاری خوبی را در شرایط اقلیمی شمال خراسان به عنوان یک گونه مرتعی در احیا و اصلاح مراتع تخریب شده و نیز ایجاد مراتع دست کاشت نشان داده است. از آنجا که اطلاعات منطقه ای در خصوص نحوه مدیریت آن در دسترس نیست, در این طرح مقاومت به چرای گیاه تحت تاثیر شدتهای مختلف چرایی: شدید, ملایم, خفیف و عدم چرا به عنوان شاهد طی سه سال اعمال چرا و یکسال استراحت دهی مرتع در یک مرتع دست کاشت در ایستگاه تحقیقات سیساب بجنورد بررسی گردید. واکنش گیاه به چرا با اندازه گیری تولید کل مرتع و تعداد بوته در واحد سطح اندازه گیری شد. بر اساس داده های حاصل تولید مرتع در سالهای مختلف متفاوت و تابعی از میزان بارندگی بود. از نظر واکنش به شدت چرا این گیاه کاهش عملکردی را در تیمار تحت چرای شدید در سال سوم نشان داد که البته این کاهش عملکرد با یک سال استراحت دهی مرتع جبران گردید. تعداد بوته در واحد سطح مرتع در طول دوره آزمایش در تمام تیمارها کاهش پیدا نمود, ولی این کاهش در تیمار تحت چرای شدید محسوس تر بود. نتایج کاربردی این تحقیق میزان تحمل این گیاه را تا حد چرای 45 تا 65 درصد اندام های هوایی گیاه مشخص و اهمیت اعمال چرای استراحتی را در حفظ تولید و بقا گیاه نشان می دهد.
کلید واژه: شدتهای مختلف, تولید, تراکم, Bromus tomentellus, مراتع, خراسان شمالی

لینک کمکی