فایل word جنبه هايي از بوم شناسي قارچ هاي راسته Uredinales در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جنبه هايي از بوم شناسي قارچ هاي راسته Uredinales در ايران :


سال انتشار : 1381

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي کشاورزي

تعداد صفحات :22

در این بررسی بر اساس مشاهدات صحرایی و با بهره جستن از اطلاعات بوم شناختی مربوط به گیاهان میزبان زنگها سعی شده است اطلاعاتی در مورد بوم شناسی زنگها در ایران ارایه شود. در این خصوص پراکنش جنسهای قارچهای راسته Uredinales در استانهای زیستی 9 گانه ایران بررسی می شود. اطلاعاتی در مورد زنگهای گیاهان شورپسند ایران که جزیی از فلور مناطق شوره زار می باشد ارایه می شود. با توجه به اینکه توپوگرافی یکی از قطعی ترین فاکتورهای بوم شناختی می باشد بتفضیل در مورد نقش توپوگرافی در پراکنش زنگها در ایران بحث و مثالهایی در این زمینه ارایه می گردد. همچنین سیکل زندگی و فنولوژی زنگها از دیدگاه بوم شناسی قارچها مورد بررسی قرار گرفته و در مورد ریتم فنولوژیک یک گونه Tranzchelia discolor در استان زیستی خزری بحث می شود. بعلاوه راجع به وجود تنوع در ریتم فنولوژیک جمعیتهای این گونه روی میزبانهای مختلف آن اطلاعاتی ارایه می شود. تاثیر برخی فاکتورهای محیطی روی پراکندگی زنگها در ایران مورد بحث قررا گرفته و بر این اساس مثالهایی از زنگهای رطوبت دوست و مقاوم به خشکی و زنگهای سردسیری و گرمسیری ذکر می گردد. همچنین در ارتباط با فراوانی بوم شناختی زنگها و دامنه زیستگاههای آنها در ایران, گونه های زنگ با دامنه محدود پراکنش و گونه های با دامنه وسیع پراکنش با ذکر مثالهایی تعریف می شوند. در مورد ارتباط میزبان و زنگ, گیاهان میزبان متوازی (collateral host) برای برخی زنگها در ایران معرفی می شوند و به اجمال راجع به تاثیرات زنگها روی گیاهان میزبانشان صحبت می شود.
کلید واژه: زنگها, بوم شناسی, قارچ, ایران

لینک کمکی