فایل word تخمين تابع تقاضاي پول با استفاده از سري هاي زماني وهم جمعي در اقتصاد ايران 1367-1383

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخمين تابع تقاضاي پول با استفاده از سري هاي زماني وهم جمعي در اقتصاد ايران 1367-1383 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش و توسعه

تعداد صفحات :24

این مقاله مروری بر تخمین تابع تقاضای پول ارایه کرده و آن گاه خود به تخمین این تابع در بلند مدت و کوتاه مدت می پردازد. به این منظور ابتدا عوامل اصلی موثر بر تقاضای پول از دیدگاه پول گرایان توضیح داده شده است. آن گاه گزارشی کوتاه درباره مطالعات انجام شده درباره تقاضای پول در اقتصاد ایران با تاکید خاصی بر مشکلات و نواقص آنها ارایه می شود. از جمله این مشکلات و نواقص می توان به وارد کردن متغیرهای نادرست در مدل تقاضای پول, اشتباه در محاسبه داده ها در تبدیل آنها از سالانه به فصلی, وارد کردن متغیرهای پایا در رگرسیون همگرایی یکسان (در تابع بلندمدت تقاضای پول), و در نتیجه به دست آوردن مقادیر نادرست ضرایب متغیرها در مدل و بالاخره عدم تفسیر درست از کشش درآمدی تقاضای پول اشاره کرد.در پایان مقاله به ارایه مدلی پرداخته و تحلیل داده ها با روش دیکی فولر انجام شده است. سپس مدل را در بلندمدت و کوتاه مدت تخمین می زند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل موثر بر تقاضای پول عبارتند از: تولید, تورم و نرخ های بازدهی ارز و ماشین سواری.
کلید واژه: تقاضای پول, تورم, پول واقعی, نرخ بهره, نرخ ارز, همگرایی یکسان, تخمین, تولید ناخالص داخلی, M2 و M1

لینک کمکی