فایل word پاسخ ايمني به واکسن هپاتيت B در بيماران مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيک حاد در فاز نگهدارنده شيمي درماني در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پاسخ ايمني به واکسن هپاتيت B در بيماران مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيک حاد در فاز نگهدارنده شيمي درماني در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم پزشکي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: (Hepatitis B virus)HBV, یک ویروس هپاتوتروفیک است که معمولا سبب عفونت بدون علامت می گردد و یک عامل عفونی بسیار مهم در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد به دلیل نیازی که این بیماران به تزریق فراورده های خونی در حین درمان دارند, می باشد. با توجه به اهمیت موضوع, هدف از انجام این مطالعه, استفاده از واکسیناسیون هپاتیت B در بیمارانی که نسبت به این بیماری مصونیت ندارد, می باشد. روش بررسی: برای پیشگیری, واکسیناسیون هپاتیت B, با دوز دو برابر, در 159 بیمار مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد در فاز نگهدارنده درمان, انجام شد. بیماران قبل از انجام واکسیناسیون, از نظر سیستم ایمنی (سلولی و همورال) و عملکرد کبدی بررسی شدند و هیچ نوع مشکلــی نداشتنـد. مطالعــه حاضر از نوع موردی- شاهدی بود که جهت آنالیز داده ها از آزمون Chi-square استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی HbsAb (Hepatitis B surface Antibody) در هر دو گروه, 3 الی 5 ماه بعد از واکسیناسیون پیگیری شد که حدود 25% از بیماران پاسخ مثبت به HbsAg (Hepatitis B surface Antigen) دادند و این یک نشانه امیدوار کننده برای بررسی بیش تر و کنترل بیش تر در بیماران است. نتیجه گیری: مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر نشان دهنده این است که حدود 30%, پاسخ مثبت به واکسن HbsAg دادند. به نظر می رسد که بهتر است تزریق واکسن هپاتیت B در بیمارانی که سطح آنتی بادی محافظتی در برابر این بیماری ندارند, انجام گردد.
کلید واژه: لوسمی لنفوبلاستیک حاد, واکسیناسیون, هپاتیت B

لینک کمکی