فایل word تاثير استفاده همزمان سير تازه يا قرص سير با تجويز استات سرب بر ميزان سرب در سرم و برخي از بافتهاي بدن سگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير استفاده همزمان سير تازه يا قرص سير با تجويز استات سرب بر ميزان سرب در سرم و برخي از بافتهاي بدن سگ :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم پزشکي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: سیر, گیاهی دارویی می باشد که از دیرباز در جوامع مورد استفاده دارویی قرار می گرفته است. با توجه به صدمات مسمومیت با سرب مخصوصا به بافتهای حیاتی مانند کبد, کلیه, مغز, استخوان و سیستم خونساز و همچنین به علت عوارض جانبی اکثر داروهایی که برای درمان مسمومیت با سرب بکار می روند, انجام تحقیقاتی جدید برای یافتن داروهای کم خطرتر جهت پیگیری و درمان مناسب آن, لازم به نظر می رسد. هدف از این مطالعه, بررسی اثر تجویز سیر و قرص سیر در جلوگیری از تجمع سرب در برخی بافتهای مهم می باشد. روش بررسی: 30 قلاده سگ نژاد مخلوط نر (وزن: 12-9 کیلوگرم و سن: 9-6 ماه) به طور اتفاقی به 6 گروه پنج تایی (4 گروه آزمایشی, یک گروه شاهد مثبت و یک گروه شاهد منفی) تقسیم شدند. گروه های آزمایشی (A و B) و گروه شاهد مثبت (C), در مدت یک ماه, روزانه 5 میلی گرم استات سرب به ازای هر کیلوگرم از وزن دریافت کردند و گروه های A1, A2, B1 و B2 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به ترتیب 1.8 و 1.4 قرص سیر, 250 و 500 میلی گرم سیر تازه دریافت کردند. گروه D به عنوان گروه شاهد منفی, در مدت یک ماه آزمایش, هیچ ماده ای دریافت نکرد. نتایج بدست آمده, با تست Dunnet از روش آماری Kruskal-wallis One Way Analysis of Variance on Ranks مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: کاهش بار سرب سرم در گروه های B1 و B2 نسبت به گروه C, معنی دار بود (P<0.05), ولی در گروه A1 و A2 معنی دار نبود (P>0.05). در بافت کلیه, کاهش سرب همه گروه ها بجز گروه A1 و در بافت کبد و استخوان, کاهش سرب همه گروه ها نسبت به گروه C, معنی دار بود (P<0.05).نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که تجویز حداقل 250 میلی گرم سیر تازه به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به صورت روزانه, می تواند میزان سرب سرم, بافت کبد و استخوان را کاهش دهد ولی دوز مشابه از قرص سیر, روی سرم و کلیه موثر نیست. بههر حال, تجویز حداقل 500 میلی گرم از قرص به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به صورت روزانه, بر بافت کلیه نیز موثر است.
کلید واژه: سرب, سیر, قرص, سگ

لینک کمکی