فایل word تعيين فراواني سندرم سرخجه مادرزادي متعاقب واکسيناسيون سرخک ـ سرخجه تصادفي زنان باردار در سال 1382

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين فراواني سندرم سرخجه مادرزادي متعاقب واکسيناسيون سرخک ـ سرخجه تصادفي زنان باردار در سال 1382 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم پزشکي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: با توجه به اینکه واکسن سرخجه, ویروس زنده ضعیف شده می باشد, از نظر تئوری امکان عبور از جفت و آلوده سازی جنین را دارد. انتقال عفونت سرخجه در سه ماه اول حاملگی به جنین, می تواند آنومالی ها شدید در جنین ایجاد نماید. ولی تاکنون در مطالعاتی که بر روی این افراد انجام شده است, نشانی از بروز ناهنجاری های مربوط به سندرم سرخجه مادرزادی (Congenital rubella syndrome=CRS) مشاهده نشده است. در طرح واکسیناسیون همگانی سرخک ـ سرخجه که در آذرماه 1382 در ایران انجام شد, تعدادی زیادی از زنان باردار به طور اتفاقی واکسنMR ((Measles-rubella دریافت نمودند, که در این مطالعه سعی شد تا فراوانی سندرم سرخجه مادرزادی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و امام خمینی (ره) در سال 1382 تعیین شود. روش بررسی: در این مطالعه همگروهی, 810 نفر با میانگین سنی 25-14 سال از این زنان, تحت پیگیری قرار گرفتند. افراد به دو گروه(حساس) و (با ایمنی قبلی) در مقابل سرخجه قبل از واکسیناسیون (توسط ارزیابی پاسخ IgG Avidity به واکسن سرخجه) تقسیم شدند و سپس زنان حساس تا زمان زایمان پیگیری شدند و نوزادان آنها تا 2 سالگی پیگیری شدند. یافته ها: در 2 نوزاد که از گروه افراد حساس نسبت به سرخجه متولد شده بودند, IgM اختصاصی سرخجه در سرم خون بند ناف یافت شد که نوزادان, تحت پیگیری قرار گرفتند و نشانه ای از سندرم سرخجه مادرزادی را نشان ندادند. نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه, ریسک خطر عفونت با ویروس سرخجه برای جنین مادرانی که تصادفا در مواجهه با این ویروس قرار گرفتند, فوق العاده ناچیز بود.
کلید واژه: واکسن سرخک- سرخجه, زنان باردار, سنجش IgG Avidity, سندرم سرخجه مادرزادی

لینک کمکی