فایل word بررسي رابطه ميان تعداد تنفس و اشباع اکسيژن شرياني به روش پالس اکسي متري در نوزادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ميان تعداد تنفس و اشباع اکسيژن شرياني به روش پالس اکسي متري در نوزادان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم پزشکي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران)

تعداد صفحات :8

چکیده زمینه و هدف: تنفس سریع, یکی از تظاهرات کلینیکی مهم بسیاری از بیماری ها در شیرخواران و گاه تنها نشانه بیماری در این گروه سنی است. هدف از این مطالعه, ارزیابی تعداد تنفس به عنوان نشانه هیپوکسی در نوزادان می باشد.روش بررسی: این مطالعـه مشاهــده ای ـ مقطعی بر روی 222 نوزاد بدحال بستــری در بخش مراقبت های ویــــژه نوزادان (Neonatal intensive care unite=NICU) بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سال 1383 انجام گرفت. سن, جنس, ترم یا پره ترم بودن و تعداد تنفس بیمار در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. تعداد تنفس در یک دقیقه کامل در حالت آرامش نوزاد شمرده شد. سپس درجه اشباع اکسیژن توسط دستگاه پالس اکسی متری بر روی انگشت شست پا یا دست, اندازه گیری و ثبت شد. هیپوکسی, به اشباع اکسیژن کمتر یا مساوی 90% اطلاق شد. تعداد تنفس و اشباع اکسیژن توسط دو مشاهده گر ثابت که از انجام تحقیق آگاه نبودند, به طور جداگانه ثبت می شد. با استفاده از T Test, مفید بودن تعداد تنفس به عنوان نشانه هیپوکسی, مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: هیپوکسی (اشباع اکسیژن کمتر یا مساوی 90%) در 100 نوزاد (45%) دیده شد. تعداد تنفس و اشباع اکسیژن شریانی, همراهی منفی با هم داشتند. تعداد تنفس 69-60 بار در دقیقه به ترتیب با حساسیت, ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی 82.6%, 86.4%, 55.8% و 96% پیشگویی کننده هیپوکسی بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه موجود نشان می دهد که تعداد تنفس بیش از 60 بار در دقیقه پیشگویی کننده مطمئنی جهت هیپوکسی نوزادانی است که با هر نشانه ای از بیماری حاد به اورژانس آورده می شوند.
کلید واژه: تعداد تنفس, پالس اکسی متری, اشباع اکسیژن شریانی, نوزاد

لینک کمکی