فایل word رابطه اصالت وجود و مجعوليت آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه اصالت وجود و مجعوليت آن :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مقالات و بررسيها

تعداد صفحات :12

دو مساله اصالت وجود و مجعولیت آن پیوستگی تامی با یکدیگر دارند. حکما این دو مساله را به صورت کاملا جداگانه مطرح کرده و احیانا مورد استدلال قرار داده اند .برخی همچون هیدجی و محمدتقی آملی در توجیه این تفکیک, وجوهی را ذکر و عده ای از معاصران نیز از آنان پیروی کرده اند, اما مطهری این توجیهات را نپذیرفته و اثبات اصالت وجود را برای اثبات مجعولیت آن کافی دانسته است. وی از هر گونه نقد و رد این توجیهات خودداری و در کمال اختصار به بیان این امر که "این دو اصل ملازم یکدیگرند و تفکیک آن دو از یکدیگر صحیح نیست" اکتفا کرده است. در این مقاله پس از نقل توجیهات هیدجی و آملی و نظریه مطهری, میان این دو نظریه داوری شده و در نهایت پس از نقد و رد توجیهات مزبور, نظریه مطهری به نحو مستدل بر کرسی اثبات نشانده شده است. همچنین با بیان نحوه استنتاج اصالت وجود از مجعولیت آن, نظریه ایشان تکمیل گردیده است.
کلید واژه: اصالت وجود, مساله جعل, مجعولیت وجود, رابطه, ملازمه

لینک کمکی