فایل word معرفي دو گونه جديد از قارچ هاي راسته زنگ ها (Uredinales) از ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معرفي دو گونه جديد از قارچ هاي راسته زنگ ها (Uredinales) از ايران :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رستنيها

تعداد صفحات :10

دو گونه جدید از قارچ های راسته Uredinales به اسامی Puccinia hedjaroudei روی Scutellaria multicaulis و Phragmidium gorganense روی Rubus caesius برای اولین بار از ایران شرح داده می شوند. همچنین کلیدی جهت تفکیک گونه های Phragmidium روی Rubus در ایران ارایه می گردد.
کلید واژه: قارچ ها, زنگ ها, Puccinia hedjaroudei, Phragmidium gorganense, Uredinales

لینک کمکی