فایل word قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار مزارع گندم در استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار مزارع گندم در استان گلستان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رستنيها

تعداد صفحات :16

برای شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار, مزارع گندم استان گلستان در سال های 1384-1383 مورد بازدید قرار گرفتند و توده ریشه آن ها جمع آوری شد. پس از جداسازی و مطالعه هاگ های قارچ های موجود در نمونه ها و رنگ آمیزی ریشه ها, 19 قارچ میکوریز آربوسکولار, به اسامی زیر شناسایی شدند:Entrophospora infrequens, Glomus caledonium, G. clarum, G. constrictum, G. deserticola, G. eburneum, G. etunicatum, G. geosporum, G. gibbosum, G. globiferum, G. intraradices, G. microcarpum, G. mosseae, G. multiforum, G. rubiforme, G. sinuosum, Paraglomus occultum, Scutellospora calospora and S. dipurpurascens.تنوع این قارچ ها در نمونه ها (1-) 4 (-7) و G. mosseae با فراوانی 91% گونه غالب بود. قارچ های G. eburneum, G. globiferum و S. calospora برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.
کلید واژه: قارچ های میکوریز آربوسکولار, گندم, Glomus, Scutellospora, ایران

لینک کمکی