فایل word ميزان آلودگي ذرت استان گلستان به فومانيزين BFumonisin B1 contamination of Golestan corn product, B1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ميزان آلودگي ذرت استان گلستان به فومانيزين BFumonisin B1 contamination of Golestan corn product, B1 :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :21

میزان فومانیزین ذرت سال 1383 استان گلستان, شامل چهل و شش نمونه ذرت از زمان برداشت, پس از برداشت, پس از خشک کردن, و خروج از سیلو اندازه گیری شد, نمونه ها پس از جمع ‎آوری در سردخانه –5Co نگهداری و سپس به کمک آسیاب تجزیه ای رومر (Romer) آسیاب گردیدند. استخراج فومانیزین B1 با حلال متانول: آب (80:20), جداسازی اختصاصی فومانیزین B1 از سایر اجزا همراه (تصفیه) با استفاده از ستون های ایمونوافینتی و مشتق سازی با اورتوفتالدئید (OPA) انجام شد. اندازه گیری فومانیزین با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (HPLC) با آشکار ساز فلورسانس (با طول موج تحریک 335nm و نشر (440nm انجام شد, ارزیابی میزان کمی فومانیزین با تزریق نمونه های استاندارد 0.3125- 40 mg/ml و رسم منحنی مربوطه صورت گرفت. اعتبار روش با کاربرد مواد مرجع معتبر, (Certificate Reference material) CRM تایید شد. میانگین بازیافت روش نیز با کاربرد نمونه های غنی شده 90.7% برآورد گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تمامی نمونه ها به فومانیزین B1 آلوده بودند, دامنه میزان آلودگی 261-6891 ng/g و میانگین آن 2658.35 ng/g بود. میزان آلودگی در نمونه های مراحل مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت.
کلید واژه: فومانیزین, ذرت, قبل از برداشت, زمان برداشت, پس از برداشت, HPLC

لینک کمکی