فایل word گزارش يک مورد بيمار مبتلا به کيست انتروژنوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گزارش يک مورد بيمار مبتلا به کيست انتروژنوس :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :6

کیست های پیشین روده یک سری ضایعات مادرزادی هستند که از پیشین روده جنینی مشتق می شوند. کیست های منشا گرفته از برونش (Bronchogenic), منشا گرفته از روده کوچک (Enterogenous) و کیست های مربوط به لوله عصبی (neurenteric) از مهم ترین انواع این کیست ها هستند که با توجه به محل قرار گیری, علایم بالینی متفاوتی را ایجاد می کنند. کیست های منشا گرفته از روده کوچک تنها 5-4 درصد کیست های میان سینه خلفی را در بر می گیرند و انواع مروی, معده ای و روده ای را شامل می شوند. بیمار خانم 61 ساله ای می باشد که با اختلال بلع و بازگشت مواد غذایی از معده به مری (Regurgitation) از حدود 6 ماه پیش و تشدید این علایم در مدت 3 ماه اخیر مراجعه کرده بود و در معاینات بالینی تنها نشانه یافت شده, افزایش تعداد تنفس بود. در برش نگاری رایانه ای (CT) قفسه سینه یک ضایعه هیپودنس در سمت راست میان سینه خلفی مشاهده شد. با ایجاد سوراخ در قفسه سینه (Thoracotomy) کیست برداشته شد و در آسیب شناسی اپی تلیوم استوانه ای مژک دار همراه با دو لایه نازک عضلانی در جدار آن گزارش گردید. افتراق بین کیست های مری و منشا گرفته از برونش همیشه واضح نیست. هر دو کیست در فضای میان سینه ظاهر می شوند و نمای اپی تلیالی آنها غیر اختصاصی است اما با توجه به وجود یا عدم وجود لایه عضلانی در جدار کیست, مجاورت با لوله گوارش یا درخت تراکئو برونشیال و تطبیق علایم بالینی با نتایج پاراکلینیکی و مشاهدات حین جراحی می توان تشخیص قطعی گذاشت.
کلید واژه: اپی تلیوم استوانه ای مژک دار, کیست انتروژنوس, کیست پیشین روده, کیست مری, دیسفاژی

لینک کمکی