فایل word تزريق خون اتولوگوس در محل لترال اپي کنديل بيماران مبتلا به آرنج تنيس بازان راجعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تزريق خون اتولوگوس در محل لترال اپي کنديل بيماران مبتلا به آرنج تنيس بازان راجعه :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: آرنج تنیس بازان یا اپی کندیلیت لترال آرنج شکایت شایعی است. درمان های زیادی از قبیل تزریق کورتیکواستروئید, فیزیوتراپی, تجویز بریس با اثرات غیر قابل پیش بینی در آن به کار می رود. این مطالعه با هدف بررسی تزریق خون در اپی کندیلیت لترال مقاوم به درمان انجام شد.مواد و روش ها: 22 بیمار با اپی کندیلیت لترال تحت تزریق با 2 میلی لیتر خون خود فرد زیر اکستانسور کارپی رادیالیس برویس قرار گرفتند. همه بیماران سابقه 2 بار درمان ناموفق غیر جراحی را داشتند که شامل یکی یا همه موارد ذیل بود: فیزیوتراپی, درمان با اسپلینت, مصرف داروهای خوراکی ضد التهابی غیر استروئیدی و تزریق استروئید. بیماران با پرسشنامه ارزیابی بیماران مبتلا به تنیس البو (PRTEE) بررسی شدند.یافته ها: میانگین پی گیری 7.3 ماه (از 4 تا 10 ماه بود). پس از تزریق خون میانگین نمره درد از 43.7 به 9.1 کاهش یافت (P-value<0.001). همچنین نمره عملکرد فرد از 42.4 به 10.1 تنزل پیدا کرد (P-value<0.001). عوارض ناشی از این درمان شامل 3 مورد اکیموز و 1 بیمار نیز پس از تزریق دچار ضعف و بی حالی شد.استنتاج: بر اساس این مطالعه در موارد اپی کندیلیت لترال مقاوم این درمان کم عارضه و موثر توصیه می گردد.
کلید واژه: آرنج تنیس بازان, اپی کندیلیت لترال, تزریق, خون

لینک کمکی