فایل word نقد و بررسي ديدگاه شهيد صدر درباره هويت اقتصاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقد و بررسي ديدگاه شهيد صدر درباره هويت اقتصاد اسلامي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد اسلامي

تعداد صفحات :27

شهید صدر معتقد است که اسلام دارای مذهب و نظام اقتصادی است و اقتصاد اسلامی هویت علمی ندارد. در این مقاله پس از تبیین و نقد نظر وی درباره مذهب اقتصادی اسلام, نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و ارتباط این مقولات با یک دیگر, اثبات می کنیم که تلقی شهید صدر از مذهب و نظام اقتصادی و علم اقتصاد نیازمند اصلاح و تکمیل است و اسلام افزون بر مذهب و نظام اقتصادی, دارای علم اقتصاد نیز هست.
کلید واژه: هویت اقتصادی, مذهب اقتصادی, نظام اقتصادی, علم اقتصاد

لینک کمکی