فایل word بررسي آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابري هاي درآمدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابري هاي درآمدي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد اسلامي

تعداد صفحات :27

در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها, اعطای اعتبارات خرد (تامین مالی خرد) راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید به ویژه فعالیت های خود اشتغالی, و جهت مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است و برخی کشورها در این زمینه به توفیق های چشمگیری دست یافتند. چنین تجربه ای در کشورهای گوناگون بیانگر اثر این نوع اعتبارات و تسهیلات بر کاهش نابرابری ها و فقر از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در این مطالعه, ضمن تعاریف متفاوت اعتبارات خرد و همچنین ارتباط میان آن و کاهش فقر و نابرابری ها, تاثیر اعتبارات خرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه بین استان های کشور بررسی شده است. روش مورد استفاده, مدل ادغام داده ها (پانل دیتا) در 28 استان کشور و برای سال های 82 - 1380 بوده که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات (به صورت جایگزین متغیر اعتبارات خرد), تاثیر این متغیر بر درآمد سرانه (به صورت شاخص کاهش نابرابری ها و فقر) نشان داده شده است. نتایج مدل, بیانگر این است که اعتبارات خرد در صورتی می تواند به کاهش فقر بینجامد که اولا طبقات گوناگون فقر شناسایی؛ و ثانیا این اعتبارات برای ایجاد اشتغال باشد. به عبارتی کاهش فقر از طریق اعطای اعتبارات خرد فقط از طریق ایجاد اشتغال و برابری فرصت های شغلی امکان پذیر است.
کلید واژه: اعتبارات خرد, کاهش فقر, ایران, اشتغال و نابرابری درآمدی

لینک کمکی