فایل word تاثير مکمل کراتين بر پاسخ لاکتات خون پس از فعاليت تناوبي تکواندوکارا تمرين کرده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مکمل کراتين بر پاسخ لاکتات خون پس از فعاليت تناوبي تکواندوکارا تمرين کرده :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :12

هدف از این پژوهش عبارت است از مطالعه تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین بر پاسخ لاکتات خون پس از فعالیت تناوبی تکواندوکاران تمرین کرده (با وزن 67.87±7.935 کیلوگرم, سن 22.75±3.72 سال, سابقه 10.05±4.6 سال). به همین منظور 20 ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفی و در طرح دوسوکور به دو گروه کراتین (n=10) و دارونما (n=10) تقسیم شدند. سپس گروه مکمل کراتین به مدت 6 روز, هر روز 20 گرم کراتین در 4 وعده (4×5 گرم) مصرف کردند. گروه دارنما نیز به همین شکل به مصرف گلوکز پرداختند. پروتکل آزمون عبارت بود از 10 نوبت پدال زدن با حداکثر سرعت به مدت 6 ثانیه (10×6 ثانیه) با 30 ثانیه استراحت غیرفعال بین هر تکرار, روی چرخ کارسنج که آزمودنیها در ابتدا و پس از 6 روز مصرف مکمل اجرا کردند. برای تعیین مقادیر لاکتات خون از روش آنزیماتیک استفاده شد. همچنین برای اطمینان از بارگیری کراتین, میزان کراتینین خون قبل و بعد از مصرف مکمل در هر دو گروه اندازه گیری شد (گروه کراتین: پیش آزمون 1.070±0.105, پس آزمون 1.22±0.168 میلی گرم در دسی لیتر؛ گروه دارونما: پیش آزمون 1.06±0.126, پس آزمون (1.04±0.096. داده ها با استفاده از آزمون t همبسته و مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد تغییرات بین گروهی و درون گروهی لاکتات خون معنادار نبود. با این وجود, میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن در پس آزمون فقط در گروه کراتین افزایش معناداری نشان داد (پیش آزمون 163.020±8.821, پس آزمون 174.120±8.511 دور در دقیقه). به طور کلی با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت این فرضیه که مکمل گیری کراتین باعث کاهش مقادیر لاکتات به دنبال فعالیتهای تناوبی در تکواندوکاران می شود تایید نشده است. با این وجود, احتمالا می تواند سرعت عملکرد تناوبی را بهبود بخشد.
کلید واژه: تکواندوکاران تمرین کرده, فعالیت تناوبی, لاکتات خون, مکمل گیری کراتین

لینک کمکی