فایل word بررسي ويژگيهاي بيوانرژيک و تواناييهاي زيست حرکتي دختران 15-17 سال غير ورزشکار طي مراحل مختلف دوران قاعدگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ويژگيهاي بيوانرژيک و تواناييهاي زيست حرکتي دختران 15-17 سال غير ورزشکار طي مراحل مختلف دوران قاعدگي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :12

هدف این پژوهش عبارت است از فایل word بررسي ويژگيهاي بيوانرژيک و تواناييهاي زيست حرکتي دختران 15-17 سال غير ورزشکار طي مراحل مختلف دوران قاعدگي. بدین منظور 23 دانش آموز دختر 15-17 سال آزمودنی این تحقیق انتخاب شدند و ویژگیهای بیوانرژیک, تواناییهای زیست حرکتی, و وزن بدن آنها طی 3 مرحله خونریزی, فولیکولی, و لوتئینی دوره قاعدگی بررسی شد. از ویژگیهای بیوانرژیک اکسیژن مصرفی بیشینه (دوی 1600 متر دویدن- پیاده روی) و توان بی هوازی (پرش عمودی), و از ویژگیهای زیست حرکتی سرعت (دوی 20 متر), چابکی (دوی 4×9 متر), قدرت و استقامت عضلانی (دراز و نشست و کشش بارفیکس), و انعطاف پذیری (خم به جلو) بررسی شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شد. بنا به یافته های این پژوهش, مقایسه میانگینهای وزن بدن, ویژگیهای بیوانرژیک, و تواناییهای زیست حرکتی دختران 15-17 سال غیر ورزشکار در مراحل مختلف قاعدگی تفاوت معناداری نداشت (P>0.05). نتیجه اینکه مراحل مختلف قاعدگی بر توان هوازی و بی هوازی دختران 15-17 سال غیر ورزشکار تاثیری ندارد.
کلید واژه: تواناییهای زیست حرکتی, دختران غیر ورزشکار, دوره قاعدگی, ویژگیهای بیوانرژیک

لینک کمکی