فایل word مروري بر رابطه ليکن پلان و هپاتيت C

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر رابطه ليکن پلان و هپاتيت C :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: ویروس هپاتیت C به عنوان عاملی مهم در ایجاد بیماری های مزمن کبدی و کارسینوم سلول های کبدی مطرح است. بسیاری از مبتلایان به این بیماری به علت علایم کلینیکی خفیف و یا حتی فقدان علایم در مرحله حاد, ناشناخته باقی مانده و در حدود 80-70% از موارد حاد هپاتیت C به عفونت مزمن تبدیل می شوند. در سال های اخیر مشخص شده که این بیماری دارای یک سری تظاهرات خارج کبدی از جمله بیماری لیکن پلان می باشد. هم چنین لیکن پلان دهانی با بیماری های کبدی خصوصا هپاتیت C گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقالات منتشر شده در این زمینه و مشخص کردن ارتباط احتمالی این دو بیماری در کشورهای مختلف انجام شد تا بتوان درمان ها و خدمات بهتری به بیماران مبتلا ارایه داد.نتیجه گیری: در اکثر بررسی های انجام شده در کشورهای مختلف ارتباط بین لیکن پلان دهانی و هپاتیت C در افراد دارای این دو بیماری بیشتر از گروه های کنترل می باشد. بنابراین باید برای کلیه بیماران که با تظاهرات بیماری لیکن پلان به کلینیک های دندانپزشکی مراجعه می کنند, آزمایشات مربوط به هپاتیت C و آزمایش های عملکرد کبد درخواست شود.
کلید واژه: لیکن پلان, هپاتیت C, هپاتیت

لینک کمکی