فایل word لاپاروسکوپيک هرنيوپلاستي در فتق هاي اينگوينال دو طرفه به کمک مش عينکي شکل در 54 بيمار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word لاپاروسکوپيک هرنيوپلاستي در فتق هاي اينگوينال دو طرفه به کمک مش عينکي شکل در 54 بيمار :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف:عمل جراحی فتق به روش لاپاروسکوپیک امروزه روشی استاندارد محسوب می شود که با اقبال نسبی بیماران و جراحان همراه شده است. با این روش فتق های دو طرفه را نیز می توان جراحی نمود. هدف این مطالعه بررسی میزان موفقیت انجام فتق های دوطرفه به روش لاپاروسکوپی با کمک مش عینکی شکل می باشد. روش بررسی: در این مطالعه 54 بیمار طی مدت چهار سال با فتق های دوطرفه مورد بررسی قرار گرفتند. در کلیه این بیماران تکنیک مورد نظر انجام گرفت. بیماران مورد مطالعه بدون هیچگونه انتخابی وارد مطالعه شدند یعنی در صورتی که شرایط عمومی را برای عمل باز داشتند, در کلیه موارد شامل فتق های بزرگ و کوچک, فتق مستقیم یا غیر مستقیم و یا فمورال و نیز موارد عود کرده و یا اولیه تحت این جراحی قرار گرفتند. یافته ها: در تمامی بیماران تکنیک عمل به خوبی انجام گرفت. در 12 مورد ازآنجا که ساک فتق بسیار بزرگ بود و امکان بیرون کشیدن همه ساک به بیرون نبود از روش پل زدن در گردن ساک استفاده شد. در23 مورد بعد از عمل در محل ساک سروما ایجاد شد که بتدریج و بدون نیاز به اقدام اضافه به طور متوسط بعد از سه هفته خود به خود جذب شد. در یک مورد واکنش شدید به مش و پروتک مشاهده شد که تمامی مش و پروتک ها بعد از حدود سه ماه صبر و درمان های حمایتی خارج شد و ترمیم نسجی از اقدام صورت گرفت. در یک بیمار بعد از حدود دو ماه از عمل فتق مستقیم بزرگ, عود فتق مشاهده شد که علت آن جابجایی مش در محل تعبیه شده بود. زمان متوسط بستری بعد از عمل 1.3 روز بود. کلیه بیماران بعد از 48 ساعت از عمل بدون درد واضح و ناراحتی تحرک و فعالیت را آغاز نمودند.نتیجه گیری: انجام هرنیوپلاستی دو طرفه به کمک لاپاروسکوپی با استفاده از مش پرولن به شکل عینک یک روش مناسب بخصوص در درمان فتق های غیر مستقیم می باشد.
کلید واژه: هرنیوپلاستی, لاپاروسکوپی, فتق, مش

لینک کمکی