فایل word حساسيت زدايي خوراکي در کودکان مبتلا به آلرژي به شير گاو: کارآزمايي باليني آينده نگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حساسيت زدايي خوراکي در کودکان مبتلا به آلرژي به شير گاو: کارآزمايي باليني آينده نگر :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف:آلرژی به شیر گاو شایع ترین آلرژی غذایی در سال اول عمر است. در حال حاضر تنها درمان پذیرفته شده در آلرژی غذایی پرهیز از آلرژن مربوط می باشد. از آنجایی که شیر گاو ترکیب عمده رژیم غذایی شیرخواران می باشد این اقدام چندان منطقی و عملی نیست. هدف این مطالعه ارایه یک راهکار درمانی در بیماران مبتلا به آلرژی به شیر گاو است.روش بررسی: تمامی بیماران با تشخیص قطعی آلرژی به شیر گاو از نوع با واسطه IgE که بین اسفند ماه 1383 تا آذر ماه 1384 به درمانگاه آلرژی مرکز طبی کودکان مراجعه نمودند, در دو گروه مداخله و کنترل وارد مطالعه شدند و پس از تکمیل پرسشنامه, در مورد گروه مداخله حساسیت زدایی خوراکی و در مورد گروه کنترل حداقل شش ماه پی گیری و بررسی بالینی وآزمایشگاهی به عمل آمد. در نهایت هر دو گروه از نظر علایم بالینی و نتایج IgE اختصاصی به شیر مجددا بررسی شدند. یافته ها: 20 بیمار مورد حساسیت زدایی خوراکی قرار گرفتند و 13بیمار در گروه شاهد بودند. هر دو گروه از نظر میانگین سنی, جنسیت و علایم بالینی تقریبا مشابه بودند. در پایان مطالعه در 18نفر گروه مداخله (%90) حساسیت زدایی با موفقیت پیش رفت و در 14 نفر آنها (%70) به اتمام رسید. تمامی افراد گروه کنترل همچنان با مصرف شیر گاو علامت دار باقی ماندند. نتیجه گیری: بیماران در طی متوسط 9 ماه حساسیت زدایی شدند, این اقدام در 90% بیماران موفقیت آمیز بوده و روند آن رو به اتمام است. نظر به علامت دار ماندن بیماران گروه کنترل در 100% موارد, روش حساسیت زدایی خوراکی می تواند یک درمان امیدوار کننده در آلرژی غذایی باشد.
کلید واژه: حساسیت زدایی خوراکی, آلرژی به شیر گاو, آلرژی غذایی, درمان آلرژی غذایی

لینک کمکی