فایل word بررسي شيوع ديابت نوع 2 در گروه سني 3 تا 19 ساله منطقه شرق تهران در سال80-1379

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي شيوع ديابت نوع 2 در گروه سني 3 تا 19 ساله منطقه شرق تهران در سال80-1379 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :10

مقدمه: با توجه به شیوع فزاینده دیابت نوع 2 جوانان در جوامع مختلف و عدم بررسی شیوع این بیماری در ایران مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع دیابت نوع 2 در گروه سنی 3 تا 19 ساله منطقه شرق تهران انجام شد. هم چنین عوامل زمینه ای (سابقه خانوادگی, چاقی, عدم فعالیت فیزیکی, رژیم غذایی پر کالری, وزن تولد, سابقه دیابت مادر در دوران حاملگی), بیماری های همراه (فشار خون, هیپرلیپیدمی, چاقی) و عوارض (پروتئینوری و رتینوپاتی) شناسایی شدند. مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعی بر روی 4480 نفر در محدوده ی سنی3 تا 19 سال منطقه شرق تهران که به روش خوشه ای تصادفی لایه لایه انتخاب شده بودند, طی سه مرحله اجرا شد. مرحله اول غربالگری با انجام آزمون قند خون ناشتا شد. در مرحله دوم در 210 نفر با قندخون ناشتای بیشتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر آزمون تحمل گلوکز خوراکی (OGTT) با 1.75 گرم گلوکز به ازای هر کیلوگرم وزن انجام شد. در مرحله ی سوم در افراد با اختلال متابولیسم کربوهیدرات آزمایش های اختصاصی شامل اندازه گیری غلظت سرمی انسولین, C پپتید و آنتی بادی بر علیه گلوتامیک دکربوکسیلات (Anti GAD) و (ICA) انجام شد. پرسشنامه شامل شرح حال, معاینه فیزیکی, نتایج آزمایش های اختصاصی و پرسشنامه تغذیه ای تکمیل و بیماران از نظر عوارض دیابت بررسی شدند. یافته ها: پس از انجام دو مرحله ی اول و دوم, یک مورد دارای اختلال قندخون ناشتا ((IFG, 6 مورد اختلال تحمل گلوکز خوراکی (IGT) و 5 مورد دیابت تشخیص داده شدند که در مرحله سوم با 20 نفر گروه شاهد مقایسه شدند. شیوع دیابت در کل جمعیت 110 در صد هزار, شیوع IFG 22 در صد هزار و شیوع IGT 133 در صد هزار نفر بود. بنابراین شیوع دیابت نوع 2 در نوجوانان در این جامعه 45 در صد هزار نفر می باشد. در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 عوامل زمینه ای مانند سابقه خانوادگی و چاقی وجود داشت. هیچ کدام از موارد مبتلا, عوارض دیابت را نداشتند. نتیجه گیری: شیوع دیابت نوع 2 در جوانان تهرانی کمتر از کشورهای صنعتی است. با وجود حضور مواردی از دیابت نوع 2 در نوجوانان ایرانی, این بیماری در جامعه شیوع کمی داشته دارد. احتمال حضور این نوع دیابت در نوجوانان چاق با سابقه فامیلی قوی دیابت باید مدنظر باشد. جهت پیشگیری از افزایش شیوع این بیماری, آموزش عمومی برای افزایش فعالیت بدنی و رژیم غذایی مناسب توصیه می گردد.
کلید واژه: دیابت نوع 2, نوجوانان, کودکان

لینک کمکی