فایل word بررسي موفقيت کاج الدار براي ايجاد فضاي سبز در تهران (پارک جنگلي قوچک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي موفقيت کاج الدار براي ايجاد فضاي سبز در تهران (پارک جنگلي قوچک) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :10

در دهه چهل تمایل زیادی برای کاشت گونه های سوزنی برگ برای ایجاد فضای سبز در تهران گزارش شده است, در حالی که اطلاعات و تحقیقات چندانی درباره موفقیت, یا عدم موفقیت گونه های کشت شده در دست نیست. با توجه به اهمیت گسترش فضای سبز در تهران, به منظور کاهش آلودگی هوا و ایجاد چشم اندازهای مطلوب, در این تحقیق به جمع بندی نتایج به دست آمده در پارک جنگلی قوچک به عنوان منطقه معرف پرداخته شد. برای محقق شدن هدف, خصوصیات کمی و کیفی کاج الدار در منطقه مورد مطالعه, اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تحقیق چنین نشان داد که عوامل کیفی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در دو دامنه فاقد تفاوت معنی داری است؛ همچنین میزان اسیدیته خاک نسبت به منطقه مجاور افزایش دارد (8 تا PH = 7.8). درختان با وضعیت تنه در حد مطلوب و سالم بالاتر از 90 درصد است. از عوامل کمی این که بین دو مشخصه قطر و ارتفاع در دامنه غربی همبستگی بیشتری وجود دارد. میانگین تعداد در هکتار گونه های موجود در دامنه شرقی 698 و در دامنه غربی 601 است. رویش کل در دامنه غربی 53.23 و در دامنه شرقی 45.33 متر مکعب در هکتار به دست آمد. به دلیل شیب کمتر و قدرت نگهداری بالاتر آب در خاک, دامنه غربی از رطوبت نسبی مطلوب تری نسبت به دامنه شرقی برخوردار بوده و رشد گونه کاج الدار در این دامنه دارای شرایط مساعدتری است. در نهایت, چنین نتیجه گیری شد که تاکنون بر اساس مجموعه اطلاعات به دست آمده و نتاج این تحقیق می توان اذعان کرد که گونه کاج الدار می تواند در شرایط اقلیمی خشک و نیم خشک و خاک به نسبت فقیر, بردباری و سازگاری را در شمال شرق تهران از خود بروز دهد. بنابراین کاج الدار می تواند به عنوان گونه ای مناسب برای کاشت در رویشگاه های مشابه به منظور احداث فضای سبز و جلوگیری از آلودگی هوا مورد نظر قرار گیرد.
کلید واژه: پارک جنگلی, عوامل کمی و کیفی, فضای سبز, قوچک (تهران), گونه های سوزنی برگ, کاج الدار

لینک کمکی