فایل word بررسي تغييرات ازن سطحي در محدوده ايستگاه سينوپتيک (هواشناسي) موسسه ژئوفيزيک براي سال 2002

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تغييرات ازن سطحي در محدوده ايستگاه سينوپتيک (هواشناسي) موسسه ژئوفيزيک براي سال 2002 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :16

در این تحقیق اندازه گیری های ازن سطحی و مشخصه های هواشناسی در محدوده ایستگاه هواشناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. این بررسی در دوره یکساله ژانویه 2002 تا نوامبر 2002 انجام شده است. میانگین یکساله تغییرات روزانه ازن سطحی نشان می دهد که مقادیر بالای ازن طی بعد از ظهر و مقادیر پایین ازن طی ساعات اولیه صبح و اواخر شب رخ داده است. مقایسه شدت باد و مقدار ازن سطحی نشان می دهد که طی روز فرارفت هوای آلوده ازن دار توسط باد, دشت, کوه به محل ایستگاه روی می دهد و با افزایش شدت باد, مقدار ازن افزایش می یابد. پیک کوچک ثانویه در اواخر بعد از ظهر برخی ماه های تابستان به علت تغییر در رژیم باد از دشت- کوه به کوه- دشت است. این پیک در فصول دیگر ضعیف می شود. بررسی میانگین ازن ماهانه نشان می دهد که پیک اصلی ازن در ماه مارس (حدود 64.2ppbv) و پیک دوم در ماه اگوست (49.5ppbv) رخ داده است. مقایسه میانگین ماهانه ازن کلی جو با ازن سطحی نشان می دهد که عامل مهم پیک اصلی که در ماه مارس رخ داده, افزایش ازن کلی جو بالا و انتقال و ریزش آن از استراتوسفر به تروپوسفر است و عامل اصلی پیک دوم که در ماه اگوست رخ می دهد عامل واکنش های فتوشیمیایی است.
کلید واژه: ازن سطحی, ازن کلی, تروپوسفر, تهران, استراتوسفر, رژیم باد, واکنش های فتوشیمیایی

لینک کمکی