فایل word تجزيه و تحليل رشد و تورم و بررسي رابطه عليت آنها در بخش کشاورزي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجزيه و تحليل رشد و تورم و بررسي رابطه عليت آنها در بخش کشاورزي ايران :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد کشاورزي و توسعه

تعداد صفحات :26

رشد تولیدات بخش کشاورزی متناسب با رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی, لازمه توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. با توجه به نقش بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور و نیز اهمیت سیاست های کلان پولی (حجم پول), ارزی (نرخ ارز) و مالی (هزینه های دولت) در رشد و تورم بخش کشاورزی, تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر متغیرهای نرخ رشد و نرخ تورم در این بخش از اهداف اصلی مقاله حاضر است.در این تحقیق از داده های سال های 1351-1380 و روش VAR جهت تجزیه و تحلیل پویای عوامل موثر بر رشد و تورم در بخش کشاورزی استفاده شده است. نتایج نشان داد در بخش کشاورزی جهت علیت از رشد به تورم است به نحوی که رشد بخش کشاورزی بر تورم در این بخش اثر منفی دارد. از طرفی در درازمدت متغیرهای موجودی سرمایه, نیروی کار, سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر تولید بخش کشاورزی, و متغیرهای رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز بر تورم در بخش کشاورزی اثر مثبت دارند.
کلید واژه: بخش کشاورزی, مدل VAR, رشد, تورم

لینک کمکی