فایل word تجارت خارجي و رشد بهره وري در صنايع کارخانه اي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجارت خارجي و رشد بهره وري در صنايع کارخانه اي ايران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي

تعداد صفحات :26

در مقاله حاضر, تاثیر تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد) و سایر عوامل (نرخ تعرفه گمرکی, ورود و خروج بنگاه ها و تحقیق و توسعه) بر بهره وری صنایع کارخانه ای ایران بررسی می شود. داده های مورد استفاده, 9 صنعت کارخانه ای در دوره زمانی 1379-1373 را در بر می گیرد. جهت برآورد معادلات از روش GLS استفاده می گردد که طبق نتیجه آزمون "اف", نسبت به حداقل مربعات معمولی باعث افزایش سازگاری در برآوردها می گردد. برآوردها حاکی از آن است که اثر تجارت خارجی و ورود و خروج بنگاه ها بر بهره وری, مثبت و معنی دار است. اثر تحقیق و توسعه نیز مثبت است. افزایش نرخ تعرفه باعث کاهش رشد بهره وری کل عوامل تولید می گردد. یافته های مقاله تلویحا بر آزادسازی تجارت خارجی به عنوان عامل مهم افزایش بهره وری دلالت پیدا می کند.
کلید واژه: تجارت خارجی, اقتصاد باز, سیاست تجاری, رشد بهره وری, صنایع کارخانه ای ایران, سود بنگاه ها

لینک کمکی