فایل word منابع رشد بخشي در اقتصاد ايران: مورد بخش کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word منابع رشد بخشي در اقتصاد ايران: مورد بخش کشاورزي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي

تعداد صفحات :18

رشد کشاورزی از طریق رابطه مبادله داخلی و تعدیلات بازار عوامل به رشد اقتصاد غیر کشاورزی مرتبط می گردد. با فرض رشد ثابت و پایدار نهاده های تولید, سهم نسبتا بزرگی از رشد بهره وری کل عوامل به مصرف کنندگان نهایی و واسطه ای به شکل کاهش قیمت های حقیقی محصولات اولیه کشاورزی می رسد. به دلیل این اثرات غیرمستقیم, رشد خالص سالیانه در مقدار واقعی تولید کشاروزی نسبتا پایین نشان داده می شود. تجزیه عوامل تعیین کننده رشد کشاورزی در اقتصاد ایران نشان می دهد که اثرات قیمتی, اثر رشد نهاده ها, و بهره وری کل عوامل بر این رشد موثر بوده اند.
کلید واژه: رشد کشاورزی, بهره وری کل عوامل, اثرات سرریز, پیوند بین بخشی, ایران

لینک کمکی