فایل word کاربرد روش مونته کارلوي تصحيح شده کوانتومي براي يک ديود تونلي تشديدي (RTD)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد روش مونته کارلوي تصحيح شده کوانتومي براي يک ديود تونلي تشديدي (RTD) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شريف ويژه علوم مهندسي

تعداد صفحات :6

معادله انتقال بولتزمن ‌(BTE) معادله پایه یی است که برای شبیه سازی ادوات نیمه هادی به کار می رود. BTE معادله یی نیمه کلاسیک است که برخی اثرات کوانتمی از جمله تونل زدن را در نظر نمی گیرد. می توان با استفاده از معادله انتقال ویگنر, ضمن تصحیح معادله BTE,‌ اثرات کوانتمی را لحاظ کرد. از روش مونته کارلو به منظور حل BTE تصحیح شده کوانتمی برای RTD استفاده شده است. مطابق انتظار, یک منحنی جریان - ولتاژ با شیب منفی به دست می آید. در این نوشتار نحوه عملکرد پتانسیل موثر در نتیجه دادن شیب منفی مورد بحث واقع شده است. به این منظور, منحنی جریان - ولتاژ به سه ناحیه تقسیم شده و در هر ناحیه تغییرات پتانسیل الکترواستاتیک, پتانسیل موثر و چگالی حامل مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه:

لینک کمکی