فایل word تعيين مسير بهينه براي پرتاب ماهواره به مدار زمين با استفاده از قانون هدايت تانژانت خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين مسير بهينه براي پرتاب ماهواره به مدار زمين با استفاده از قانون هدايت تانژانت خطي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شريف ويژه علوم مهندسي

تعداد صفحات :8

به منظور بررسی پرتاب بهینه ماهواره به مدار دایره یی کره زمین, ابتدا مساله پرتاب بهینه را به یک مساله مقدار مرزی دو نقطه یی تبدیل کرده ایم. سپس از حالت ها و هم حالت های متناظر با حل تحلیلی برای مساله زمین مسطح بدون مقاومت هوا (قانون هدایت تانژانت خطی) به عنوان حدس اولیه برای حل عددی مساله مقدار مرزی دو نقطه یی استفاده شده است. الگوریتمی که برای حل مساله مقدار مرزی به کار می رود نسبت به حدس اولیه بسیار حساس است. مشاهده می شود که برای برطرف کردن واگرایی ناشی از این حساسیت, می توان اثر مقاومت هوا را به تدریج در مساله وارد کرد. نتایج حاصله نشان می دهند که روش فوق علاوه بر بهینگی, از سرعت همگرایی قابل قبولی نیز برخوردار است.
کلید واژه:

لینک کمکی