فایل word استخراج مکان حسگرها در آرايه هاي با قدرت تفکيک زياد به کمک حد کرامر - راو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج مکان حسگرها در آرايه هاي با قدرت تفکيک زياد به کمک حد کرامر - راو :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شريف ويژه علوم مهندسي

تعداد صفحات :12

امروزه روش های متداول در جهت یابی رادیویی (DF) جای خود را به سیستم های پردازش آرایه یی داده اند که کاربردهای بی شماری دارند. گرچه سیستم پردازش آرایه یی بر بسیاری از ناتوانی های الگوریتم های متداول مورد استفاده, فایق آمده اما قابلیت های آن از عواملی همچون نویز, عدم اطلاع دقیق از مشخصات سیگنال دریافتی, اثر تزویج متقابل عناصر آرایه و بسیاری از پارامترهای دیگر تاثیر می پذیرند. تمامی این عوامل باعث ایجاد خطا در آشکارسازی و همچنین جداسازی منابع از یکدیگر می شود. در این نوشتار, ضمن بیان حد کرامر - راو و کاربرد آن در سیستم های پردازنده آرایه یی, با تجزیه دقیق و تفکیک کامل آن, طی مراحل محاسباتی کاملی, ارتباط مشخص این حد را با محل حسگرها به دست می آوریم. این عبارت که خود مشخصه یی از خطای سیستم است به طراحی آرایه کمک خواهد کرد تا به ازای پارامترهای مذکور آرایه طراحی شود. به بیان دیگر, انتخاب بهینه محل حسگرها یا شکل هندسی آرایه تاثیر به سزایی در کاهش خطا خواهد داشت. در پایان نتایج ریاضی به دست آمده بر روی چند آرایه بررسی خواهد شد.
کلید واژه:

لینک کمکی