فایل word گزارش يک مورد ليوميوماي مجراي ادراري در يک زن جوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گزارش يک مورد ليوميوماي مجراي ادراري در يک زن جوان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان

تعداد صفحات :5

لیومیومای مجرای ادراری در زنان یافته نادری می باشد که تاکنون تنها 40-35 مورد از آن گزارش شده است. در این گزارش یک زن جوان 20 ساله معرفی می شود که با توده بدون درد در وستیبول واژن, آمیزش دردناک, سوزش ادرار و سابقه دو بار احتباس ادراری مراجعه نمود. در بررسی های بالینی, تصویرنگاری (سونوگرافی و MRI) و سیستوسکوپی, این توده در اطراف مسیر مجرای ادرار کاملا به داخل مثانه برجستگی پیدا کرده بود. مطالعات هیستوپاتولوژیک, حاکی از لیومیومای مجرا بود و بعد از جراحی و حذف کامل آن تمام علایم بیمار از بین رفت.
کلید واژه: لیومیومای مجرای ادراری, مجرای زنان, احتباس ادراری, دیس پارونیا

لینک کمکی