فایل word بررسي داروهاي موجود در منازل شهرک مينو در قزوين (1385)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي داروهاي موجود در منازل شهرک مينو در قزوين (1385) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :6

زمینه: خوددرمانی,‌ مصرف داروهای تاریخ گذشته و نگه داری داروها در شرایط مناسب, سبب نابودی منابع و تهدید سلامت جامعه می شود.هدف: مطالعه به منظور تعیین مقدار داروهای موجود در منازل و علل نگه داری آنها در شهرک مینو در قزوین انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 85 خانوار از بلوک های واقع در شهرک مینو در قزوین در سال 1385 انجام شد. داده ها بر اساس OTC (تجویز بدون نسخه) بودن,‌ مصارف بالینی, تاریخ اعتبار و شرایط نگه داری ارزیابی شدند.یافته ها: %82.4 افراد دارو در منزل نگه داری می کردند, بدون آن که در حال مصرف آن داروها باشند. از مجموع داروها %73.1 قرص ها, %98 کپسول ها, %75.5 پمادها, %83.1 قطره ها, %54 شربت ها, %25 شیاف ها و کل آمپول های موجود در منازل به داروهای غیر OTC اختصاص داشت. عمده ترین شکل داروهای تاریخ گذشته مصرفی, قرص بود و در این میان داروهای گوارشی بیش ترین رقم را در میان دسته داروهای مختلف به خود اختصاص داده بود. شرایط نگه داری داروها به سلیقه شخصی بود و هیچ ارتباطی با نوع و شکل دارو نداشت.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها, اطلاع رسانی برای مصرف صحیح داروها ضرری به نظر می رسد تا از پیدایش عوارض جانبی و غیر موثر شدن آنها در درمان جلوگیری شود.
کلید واژه: داروها, خوددرمانی, داروهای بدون نسخه

لینک کمکی