فایل word اثر کاشت پاييزه و زمستانه و تنش دما بر عملکرد کل, عملکرد قابل فروش و اجزا عملکرد چند رقم سيب زميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر کاشت پاييزه و زمستانه و تنش دما بر عملکرد کل, عملکرد قابل فروش و اجزا عملکرد چند رقم سيب زميني :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :18

به منظور مقایسه عملکرد کل و قابل فروش سیب زمینی زمستانه و پاییزه و معرفی ارقام سازگار برای استان خوزستان, دو آزمایش جداگانه از سال 1377 به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. در بهمن ماه 1377, هشت رقم سیب زمینی زودرس و نیمه زودرس در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد مطالعه قرارگرفتند. در هر دو سال غده ها در اوایل بهمن ماه کاشته و در اواخر اردیبهشت ماه برداشت شدند. در آزمایش دو ساله دیگری که از پاییز 1378 شروع شد, همان ارقام در یک طرح بلوک های کامـل تصادفی با چهار تکرار مـقایسه شدند. در این آزمایش, در هر دو سال تاریخ کاشت غده ها نیمه دوم مهر ماه و تـاریخ بـرداشت اوایل اسفند ماه بود. در سال های 1378 و 1379 به ترتیب در تاریخ های 9 آذر و 10 بهمن ماه, دمای هوا به صفر درجه سانتی گراد رسید. پس از برداشت, عملکرد هر رقم به دو قسمت قابل فروش و غیرقابل فروش تفکیک و وزن شد. در پایان آزمایش ها, با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات در زمان, عملکرد کل و قابل فروش دو فصل کاشت زمستانه و پاییزه مقایسه شدند. با توجه به نتایج این بررسی ارقام بینلا, آریندا, سانته, کاسموس و آژاکس برای کاشت زمستانه و رقم سانته برای کاشت پاییزه سیب زمینی در استان خوزستان توصیه می شوند. با توجه به احتمال وقوع یخبندان در دوره رشد و نمو سیب زمینی پاییزه, کاشت زمستانه بر کاشت پاییزه ترجیح داده می شود.
کلید واژه: سیب زمینی, عملکرد,کاشت زمستانه, کاشت پاییزه

لینک کمکی