فایل word ارزيابي قدرت رقابتي ارقام ايراني گندم نان (.Triticum aestivum L) با علف هرز چاودار (Secale cereale)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي قدرت رقابتي ارقام ايراني گندم نان (.Triticum aestivum L) با علف هرز چاودار (Secale cereale) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :18

چاودار یکی از علف های هرز مشکل زا در گندم ایران است. برای مطالعه قدرت رقابتی ارقام ایرانی گندم با چاودار آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در ورامین و سه تکرار در مشکین دشت در سال زراعی 82-1381 انجام شد. تیمارها شامل هشت رقم گندم (آزادی, طبسی, مهدوی, کرج 2, نیک نژاد, پیشتاز, شیراز و روشن) در دو سطح چاودار (با حضور و بدون حضور چاودار) بودند. نتایج نشان داد که رقم مهدوی با دارا بودن عملکرد 6.12 تن در هکتار (در حضور چاودار), زیست توده چاودار 656.5 کیلوگرم در هکتار و شاخص رقابت 2.16 قوی ترین رقم و رقم کرج 2 با دارا بودن عملکرد 2.6 تن در هکتار (در حضور چاودار), زیست توده چاودار 2206.16 کیلوگرم در هکتار و شاخص رقابت 0.35 ضعیف ترین رقم در رقابت با چاودار بودند. در حضور رقم مهدوی, چاودار تعداد کمتری سنبله در واحد سطح تولید کرد. این در حالی بود که در حضور رقم کرج 2, چاودار بیشترین تعداد سنبله را در واحد سطح تولید کرد. بنابراین رقم مهدوی می تواند برای کنترل علف هرز چاودار در مدیریت تلفیقی علف های هرز مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه: گندم, چاودار, زیست توده, شاخص رقابت, عملکرد

لینک کمکی