فایل word بررسي عوامل مرتبط با استقرار سيستم اطلاعاتي مديريت در فدراسيون هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل مرتبط با استقرار سيستم اطلاعاتي مديريت در فدراسيون هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :14

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با استقرار و به کارگیری سیستم اطلاعاتی مدیریت در فدراسیون های ورزشی ایران از دیدگاه مدیران آنها بوده است. بنابراین در این راستا پرسشنامه ای تهیه و پس از تعیین روایی و پایایی آن در بین نمونه 50 نفری مورد نظر از جامعه آماری پژوهش, شامل رییس, نایب رییس و دبیر فدراسیون های ورزشی توزیع شد. با توجه به اهداف پژوهش, فرضیه هایی ساخته شده و با استفاده از آزمون آماری دو جمله ای فرضیه ها به آزمون کشیده شده است. نتایج بررسی حاکی از آن است که مدیران فدراسیون های ورزشی با فواید و ویژگی های سیستم اطلاعاتی مدیریت آشنایی دارند. مدیران فدراسیون های ورزشی با سیستم های اطلاعاتی رایج در سازمان های موفق آشنایی ندارند. پدیده مقاومت مدیران در برابر استقرار و به کارگیریMIS در فدراسیون ها وجود دارد. پدیده مقاومت کارکنان در برابر استقرار و به کارگیریMIS در فدراسیون ها وجود دارد. از نظر مدیران, استقرار و به کارگیریMIS در فدراسیون های ورزشی پرهزینه است. از نظر مدیران , روش های سنتی تامین اطلاعات در فدراسیون ها مناسب نبوده و کارایی لازم را ندارد. از نظر مدیران, عوامل نامناسب سازمانی مانع استقرار و به کارگیریMIS در فدراسیون های ورزشی می باشند.
کلید واژه: سیستم اطلاعاتی مدیریت, سیستم های اطلاعاتی, سیستم

لینک کمکی