فایل word حل عددي جذب گاز با فيلم مايع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حل عددي جذب گاز با فيلم مايع :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشريه دانشکده مهندسي

تعداد صفحات :14

ستون های جذب گاز که با استفاده از فیلم مایع کار می کنند, امروزه دارای نقش مهمی در صنایع می باشند. در این مقاله مطالعه عددی برای حل معادلات انتقال مومنتم و جرم برای فیلم مایع از سیستم جریان فیلم مایع و گاز که در داخل لوله به شکل جریان حلقوی در حرکتند, صورت پذیرفته است. در این سیستم جریان فیلم مایع به صورت مغشوش و موجی می باشد. برای بررسی اغتشاشات فیلم مایع از مدل اصلاح شده Van Driest و همچنین جهت بررسی امواج در فیلم مایع از تاثیرات ضریب اصطکاک برای سطوح موجی که توسط Hanratty & Henstock ارایه شده, استفاده گردیده است. مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعه عددی انجام شده با نتایج تجربی ارایه شده برای جذب گاز CO2 در آب نیز صورت گرفته است.
کلید واژه: جذب گاز, فیلم مایع, مغشوش, موجی

لینک کمکی