فایل word شبيه سازي خشک کن بستر سيال غير مداوم به روش مدلسازي عصبي سري هاي زماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شبيه سازي خشک کن بستر سيال غير مداوم به روش مدلسازي عصبي سري هاي زماني :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشريه دانشکده مهندسي

تعداد صفحات :14

در این مقاله روشی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی برای مدلسازی سیستم های غیر خطی که داده های ورودی - خروجی آنها به صورت سری زمانی قابل اندازه گیری هستند, ارایه شده است. شبکه عصبی از نوع با پسخور طراحی شده تا بتواند مشخصات و رفتار دینامیکی سیستم را در مدلسازی ملحوظ نماید. روش یاد شده برای مدلسازی یک خشک کن بستر سیال غیر مداوم به کار رفته است. نشان داده شده است که این روش بر خلاف روش های کلاسیک قادر به تخمین رفتار سیستم در همه مراحل عملکرد, شامل مرحله افزایش رطوبت و مراحل کم شیب و پر شیب کاهش رطوبت می باشد. افزون بر مزیت فوق الذکر, روش ارایه شده دارای دقت قابل توجه, بی نیازی از کاربرد مشخصات فیزیکی در محاسبات و سرعت بسیار بالای تخمین است. صحه گذاری مدل با داده های کاملا مجزا از داده های مورد استفاده در آموزش شبکه, نشان دادند نتایج مدلسازی برای این نوع فرآیند دینامیکی غیر خطی کاملا قابل اعتماد است.
کلید واژه: مدلسازی, شبکه های عصبی مصنوعی, سری زمانی, خشک کن بستر سیال غیر مداوم

لینک کمکی