فایل word شناسايي قارچ هاي آلوده کننده نمونه هايي از دانه هاي روغني خوراکي (پسته, بادام, فندق) جمع آوري شده از تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي قارچ هاي آلوده کننده نمونه هايي از دانه هاي روغني خوراکي (پسته, بادام, فندق) جمع آوري شده از تهران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :6

در این مطالعه نمونه هایی از غذای انسان پسته, بادام زمینی, بادام و فندق به طور تصادفی از آجیل فروشی های مناطق جنوب, شرق و غرب تهران خریداری گردید و بلافاصله به آزمایشگاه قارچ شناسی منتقل شد. این نمونه ها پس از آماده سازی در محیط های سابوروگلوکز آگار, رزبنگال آگار و چاپکس آگار کشت داده شدند. شناسایی قارچ ها به روش کشت روی اسلاید, از روی مورفولوژی و یا با کشت آنها بر روی محیط های اختصاصی دیگر صورت گرفت. نتایج مطالعه بیانگر آلودگی نمونه ها به قارچ های مختلف از جمله آسپرژیلوس با فراوانی 32.2) 51 درصد), پنیسیلیوم با فراوانی 30.3) 48 درصد) و موکور, فوزاریوم, پسیلیوم و مخمرها با فراوانی کمتر بود. حداکثر فراوانی قارچ ها در نمونه های بادام زمینی (26 ایزوله), پسته (30 ایزوله), فندق (30 ایزوله) و کمترین فراوانی در بادام مشاهده گردید. با توجه به حضور جدی قارچ های توکسین زا, آسپرژیلوس, پنیسیلیوم و فوزاریوم در نمونه های تحت– مطالعه, کنترل آجیل های مصرفی ازنظر آلودگی به قارچ های توکسین زا ضروری می باشد.
کلید واژه: آلودگی قارچی, بادام زمینی, پسته, آسپرژیلوس, پنیسیلیوم

لینک کمکی