فایل word اثر ال- کارنيتين و پودر چربي گياهي بر کيفيت اسپرم خروس ها و باروري و جوجه درآوري مرغ هاي مادر گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر ال- کارنيتين و پودر چربي گياهي بر کيفيت اسپرم خروس ها و باروري و جوجه درآوري مرغ هاي مادر گوشتي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :10

به منظور بررسی اثر دو سطح ال- کارنیتین (60 و 50 پی.پی.ام به ترتیب در مرغ و خروس), چربی (1.5 درصد) و لیزین و متیونین (0.3 درصد) جیره بر کیفیت اسپرم, باروری و جوجه درآوری آزمایشی با استفاده از گله مادر در سن 29 هفتگی انجام شد. کارنیتین باعث افزایش باروری نسبت به گروه شاهد شد (p<0.05). خصوصیات تخم مرغ تحت تاثیر جیره قرار نگرفت (p>0.05). درصد تولید تخم مرغ در هفته های پنجم و ششم آزمایش در گروه های تغذیه شده با ال– کارنیتین بالاتر از سایر گروه ها بود (p<0.01). خصوصیات مربوط به اسپرم در گروه تغذیه شده با ال– کارنیتین بهبود یافت (p<0.01). به طور کلی از این آزمایش می توان نتیجه گرفت که مصرف ال– کارنیتین در جیره گله مادر گوشتی سبب افزایش میزان باروری, درصد جوجه آوری و کیفیت اسپرم می گردد.
کلید واژه: ال- کارنیتین, باروری, کیفیت اسپرم, جوجه درآوری, اسپرم, مرغ مادر

لینک کمکی