فایل word اندازه گيري بهره وري عوامل توليد بخش هاي اقتصادي کشور به روش تحليل پوششي داده ها (DEA)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اندازه گيري بهره وري عوامل توليد بخش هاي اقتصادي کشور به روش تحليل پوششي داده ها (DEA) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصادي

تعداد صفحات :27

روش تحلیل پوششی داده ها, از طریق مقایسه نسبی بخش های اقتصادی و براساس مقادیر داده ها و ستانده های آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهره وری می پردازد. در این روش به کمک داده های ارایه شده, مرزی به نام (مرز کارایی) در نظر گرفته می شود که تمام بخش های مورد بررسی, با این مرز بهینه مقایسه می شوند. با استفاده از آمار های مربوط به ارزش افزوده, بهره وری بخش های مختلف اقتصادی محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که اگر چه در مجموع روند بهره وری اقتصادی کشور با روند خفیفی افزایش یافته است لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی قابل توجهی که در اختیار داشته اند قابل توجیه نمی باشد. در این زمینه بخش خدمات به دلیل گسترگی دامنه فعالیت ها و خیل عظیم نیرو های شاغل, از مشکلات بیشتری رنج می برد. رشد مداوم و پویایی بخش خدمات, مشخصه عمده نظامهای اقتصادی موفق و توسعه یافته در دنیای معاصر می باشد. بنابراین بی توجهی به مسایل و مشکلات این بخش نظیر پایین بودن بهره وری نسبی علاوه بر این که بسیاری از فرصت های رشد و توسعه اقتصادی را سلب می نماید می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسایل اجتماعی, سیاسی و فرهنگی در آینده باشد.
کلید واژه: بهره وری بخش ها, بهره وری عوامل تولید, اجزا بهره وری, DEA

لینک کمکی